NOVINKA

Možnost On line konzultace přes telefon, Whats App a  e-mail, objednání na: www.4kompetence.cz/konzultace

Přednášky plánované v roce 2020 RUŠÍM, září – prosinec, zdravotní důvody – operace.