Témata přednášek a výcviků pro rok 2022

1. Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole 

 • LMD a jeho projevy.
 • Porucha pozornosti spojená  s hyperaktivitou,(dg.:ADHD).
 • Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě.
 • Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování –co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat.
 • Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí.
 • Vrozená dispozice k učení kontra osobnost.

2. Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty  

 • Co je to cit a pocit, jak se ve výchově ovlivní.
 • Genotyp a výchova.
 • Jak naučit dítě projevovat lásku a citovou potřebu.
 • Jak diagnostikovat naši citovost a citové prožívání dětí.
 • Cit není mazlení, ale vzájemné pečování, prožívání, starost.
 • Co to znamená „dárek“, jak přijímat pozornosti a jak je poskytovat.
 • Formalismus a empatie.
 • Citové projevy v kolektivních akcích ve škole, na výletech, na horách apod.

3.  Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let 

 • Jak vychovat poslušnost.
 • Dospělý nechápe, co je samostatnost.
 • Rozdíl mezi klukem a holčičkou.
 • Dětský pokoj na jeho proměny-uklízení.
 • Co můžeme ovlivnit v MŠ.
 • Kdy začíná povinnost a jak ji systémově doporučovat rodičům.
 • Co je to dětská práce a co je to hra.
 • Grafický projev, vývoj kresby a potřeby po sobě zanechávat barevné stopy.
 • Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy.
 • Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožující a co s tím lze dělat.

4. Budeme mít školáka 

 • Co je to nezralost a jak umět vysvětlit problém rodinám-
 • Vývojové výhody a nevýhody dívek a kluků-
 • Co má umět zralý školák-
 • Kdo do školy nepatří-
 • Změny povahy dítěte při nevhodném zařazení-
 • Jak předejít poškození dítěte-

5. Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí 

 • Kdo a kdy smí trestat a jak?
 • Nepřípustné sankce a neuvážené direkce.
 • Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé.
 • Tělesné a sociálně  citové sankce a jejich dopad.
 • Podstatná otázka při volbě školních trestů.
 • Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.

6. Jak vést neformálně rodičovské schůzky, bez dominance známek

 •  Co má vědět rodič prvňáčka a žáka třetí, páté a sedmé třídy.
 • Praktická témata po dvou letech.
 • Školák a režim dne.
 • Jak se samostatně připravit  na výlet, školu v přírodě a lyžařský výcvik.
 • Užívání volného času a pracovní povinnosti dětí.
 • Příprava na pubertu začíná už na I. stupni ZŠ.

7. Stress-relaxace,jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi 

 • Zdravý sebenáhled a jeho vytváření.
 • Generační zátěže v myšlení a prožívání.
 • Ambivalence člověka v pocitové oblasti „chci a nechci“, „mohu a musím“.
 • Osobní tempo, rozhled, síla jednat, nebo lhát…
 • Z čeho se rodí stress.
 • Stress z odpovědnosti a alibismu.
 • Rady pro spokojený život profesně i soukromě.
 • Praktické ověření „co jsem a jaké JÁ ve mně převládá.

8. Sex a puberta, život studentů, mladé vztahy a rodiče 

 • Právo-povinnost-svoboda.
 • Soběstačnost a sebepojetí.
 • Opoziční chování, protesty a vzdor jako důsledek nesoběstačnosti a nesvobodné existence.
 • Láska a strach.
 • Právo na vlastní názor a životní filosofii.
 • Režim studenta a právo studovat i nestudovat.
 • Metoda efektivního studia doma-příprava na školu.

9. Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15

 • Co musí vědět rodiče začínajícího školáka.
 • Radostná nálada doma i ve škole.
 • Citové, pracovní a sexuální prožívání v komplexu.
 • Jak dokázat u dítěte, aby se rádo učilo.
 • Potřeby dětí a školní osnovy.
 • Pořadí : škola, rodina,  zájmy, nebo i jinak-ale jak?
 • Kdy nastává největší sociální úzkost-pozor na rozvody.
 • Kapesné a jeho odlišnost od kasičky s úsporami.
 • Dětský pokoj a jeho zákonitosti.

10. Osobnost uč. a žáka                           

 • Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení.
 • Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách.
 • Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou.
 • Nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity a důsledky.
 • Co s tím v praxi můžeme dělat.
 • Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou-
 • Temperament, charakter velkých a malých-
 • Jak žák vnímá učitele-
 • Chyby ve výchově i vzdělávání-

11. Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě 

 • Proč jsou děti takové, jaké jsou.
 • Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se.
 • Výchova začíná pozdě.
 • Vládne negativismus –neumíme positivně jednat.
 • Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné.
 • Hodnocení „jen“ známkou.
 • Problém puberty a agresivity.
 • Matky dominují ve výchově, otcové se odklání.
 • Zabíjíme citové devizy.
 • Návrhy „Co s tím“.

12. Rodiče dnešní doby 

 • Nezastupitelnost matek.
 • Positiva a negativa matek.
 • Nepochopení role ženy a muže.
 • Rodičovská dovolená.
 • Živitelka-živitel.
 • Mimino v rodině.
 • Kluk=zátěž táty.
 • Logika v řeči žen a mužů.
 • Mužské vzory.

13. Partnerství II.  a jeho úskalí 

 • Komunikace mezi partnery.
 • Jak se chová muž.
 • Logika v řeči žen a mužů.
 • Oba, v boji o moc.
 • Schopný partner.
 • Schopný partner je diplomat.
 • Jak se nehádat.
 • Sebehodnocení.
 • Jak změnit život, když se nedaří.
 • Co jsou to schopnosti dobrého partnera?-
 • Cit a sex.
 • Generační stress a myšlení.

 

 • 14. Partnerství I.  
 • Jak hledat partnera.
 • Láska je slepá.
 • V čem si rozumíme?
 • O čem v páru diskutovat?
 • Jak řešit neshody a konflikty?
 • Jak se rozejít, když vztah nefunguje
 • Co znamená, být partnerem.
 • O štěstí rozhoduje pocit.
 • Umění říkat druhému NE.
 • Hledáme druhého a neznáme sebe.
 • Co chceme ve vztahu a co nabízíme?

15. Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě 

 • Co tíží dnešního učitele.
 • Jak vypadá dobrý učitel.
 • Proč rodič vnímá pomoc uč. jako poučování?
 • Jak může uč. MŠ ovlivnit výchovu?
 • Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé.
 • Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd.
 • Kdy patří peníze do rukou dětí.
 • O co bojují rodiče žáků?

16. Vánoce v české rodině 

 • Vánoce a naše představy
 • Vánoční večer u stromečku
 • Dárky – nebo jen falešné pozornosti
 • Dítě a ježíšek
 • Babičky a dědové o vánocích
 • Návštěvy kamarádů a jejich dárky
 • Pocity po vánocích
 • Jak prožít skutečně krásné vánoce

 17. Důslednost, nebo bezpodmínečná láska 

 • Podporujeme nesamostatnost aniž bychom si to uvědomovali
 • Zákony výchovy
 • Kdy máme komunikovat a kdy mlčet
 • Neumíme s nimi mluvit
 • Důslednost a láska ve školním věku
 • Jak naučit uklízet své věci
 • Postoje rodičů ke školním výletům a zájmovým kroužkům
 • Láska bez rozumu
 • Co s stane, když je láska bez odpovědnosti

18. Super babičky a dědové 

 • Zachraňují čas rodičům
 • Nespěchají, mají čas
 • Co ser líbí dětem a co se z toho nelíbí nám
 • Většinou prospívají, někdy i škodí
 • Odmítají dětskou samostatnost
 • Chtějí štěstí vnoučat, dělají ale opak
 • Z velkých dětí dělají malé
 • Mluví o rodičích negativně a v náznacích
 • Nerespektují a nedodržují zásady rodičů
 • Jsou úžasní, ale ne všichni

19. Edukace jako pomoc ve stáří 

 • Co je a není edukace.
 • Proč edukovat a co u člověka změní?
 • Kdy a koho edukovat.
 • Fáze procesu-jak na to
 • Posilování osobních jistot.
 • Edukace rodiny.
 • Proč se edukace nedaří.
 • Kdo to umí a kdo neumí.

20. Komunikace a edukace jako pomoc ve stáří 

 • Neumíme komunikovat!
 • Sdělujeme co dělat, ale neumíme naučit „jak to  dělat“.
 • Jak vypadají schopnosti pro sociální práci.
 • Proč někoho klienti uznávají a druhého ne ?
 • Co u starých klientů lze posilovat a především jak?
 • Hlavní pracovní chyby v péči o stáří.
 • Jak vypadá problémový klient a co můžeme měnit?
 • Agresivita a neschopnost v péči o lidi.
 • Jak lze  měnit postoje ve stáří?
 • Co je to edukace a proč je úspěšná?
 • Jak edukace probíhá – praktické příklady.
 • Chceme pracovat dobře, ale výsledky chybí – proč?
 • Co znamená „stát nohama na zemi a užívat selský 

21.Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme 

 • Používáme nesprávné výrazy.
 • Neučíme dítě se rozhodovat.
 • Používáme siamskou řeč a dítě za sebe nejedná.
 • Pitvoříme se.
 • Nevyužíváme gesta, napovídáme a nudíme dítě
 • Opakujeme pokyny druhých a snižujeme jejich autoritu
 • Nevedeme rozhovory v klidu – rušíme hru.
 • Neumíme edukovat a krokovat, nevychováváme empatii
 • Vymlouváme se na pubertu „oni se s námi nebaví“
 • Matky posilují v dětech nezodpovědnost, lhostejnost a nemohoucnost.
 • Ničíme v dětech zdravou touhu.
 • Děti neumí psát dopisy.
 • Desatero komunikace aneb 10 zákonů výchovy

22. Milovat, znamená i myslet –  pro pracovníky soc.služeb

 •   Mentálně postižené dítě v péči samoživitelky
 •   Centra pomoci opuštěným matkám
 •   Integrace postižených dětí do světa zdravých
 •   Zdravé i postižené dítě = stejný člověk
 •   Cit vychovaný u zdravých dětí, určí budoucnost postižených
 •   Vychováváme  budoucí nové, selhávající otce
 •   Výchovou zdravých, pomáháme postiženým

23. Nudí se, nebo jsou přetíženi?

 • Komunikace s kojencem – Batole a hračky
 • Dětský pokoj ve vývoji
 • Strach překrytý nudou – Nuda z rodinného prostředí
 • Pasivní kultura, znuděné dít
 • Přetížení školáka
 • Nuda z příkazů a výčitek
 • Přetěžujeme odměnou i trestem – Přetížení dítěte z chování dospělých
 • Nuda aneb co s časem
 • Svobodné dítě se nenudí a není přetížené

24. Kopírují nás, nebo se chtějí odlišovat?                   

 • Co kopírují batolata
 • Předškoláci a nápodoba
 • Projevy předškoláků
 • Kopírování nálad a postojů rodičů
 • Školáci se pohlavně identifikují
 • Puberťáci se chtějí odlišovat od starých
 • Pohlavní identifikace nebo odpor?
 • Tolerovat jejich odlišnost?
 • Je z nich už táta a máma
 • Rozhodněte se!
25.Volit  manželství, nebo  partnerství ?
 1. Generační stresy
 2. Co znamená život ve dvou?
 3. Jak poznáme lásku?
 4. Co změní svatba?
 5. Výhody manželství
 6. Sňatek až po zkušenosti
 7. Nevýhody manželství
 8. S papírem nebo bez…
 9. Štěstí znamená vědět, co nechci 

26.Partneři jsou i máma a táta                         

 • Rozdíly v chování i jednání
 • Zájem o činnost a aktivitu partnera
 • Komunikace mezi ženou a mužem
 • Mužská psychika a ženská výchova
 • Kluk = odpovědnost táty
 • Logika v řeči ženy a muže
 • Schopnost a umění se nehádat
 • Sebehodnocení a možnost porozumění
 • Co je to schopný partner

 

 • 27.Bezradný rodič
 • Rodič chce, ale neví kdy
 • Rodič chce, ale neví jak
 • Snaživý rodič, ale nikam to nevede
 • Co má zvládat rodič, než půjde dítě do školy
 • Láska rodičů, ale bez rozumu
 • Neberte jim touhu
 • Jak pojede na výlet-umí se vybavit?
 • Děsí vás puberta?

 

 • 28.Co má vědět matka při výchově syna
 • Neumíme mluvit, protože nemyslíme
 • Pochvaly kluk-holka
 • Ženy nezvládají gesta
 • Chlapecká – mužská psychika a ženská výchova
 • Jak komunikovat s klukem
 • Nekomunikujeme s dětmi, ale s kluky a děvčaty