Anotace vzdělávacích akcí pro rok  2023

1.

Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole

 • LMD a jeho projevy.
 • Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, (dg.:ADHD).
 • Jak poznat, že jde o vadu a ne jen špatně vychované dítě.
 • Neklid v lavici, „zlobení“ a vyrušování –co lze a co nelze pedagogicky odstraňovat.
 • Školní zralost a zařazování u hyperaktivních dětí.
 • Vrozená dispozice k učení kontra osobnost.

2.

Jak vychovat cit aneb citová výchova od narození až do puberty 

 • Co je to cit a pocit, jak se ve výchově ovlivní.
 •  Genotyp a výchova.
 • Jak naučit dítě projevovat lásku a citovou potřebu.
 • Jak diagnostikovat naši citovost a citové prožívání dětí.
 • Cit není mazlení, ale vzájemné pečování, prožívání, starost.
 • Co to znamená „dárek“, jak přijímat pozornosti a jak je poskytovat.
 • Formalismus a empatie.
 • Citové projevy v kolektivních akcích ve škole, na výletech, na horách apod.

3.

Co nepokazit ve výchově 3-7 let, aneb vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let 

 • Jak vychovat poslušnost.
 • Dospělý nechápe, co je samostatnost.
 • Rozdíl mezi klukem a holčičkou.
 • Dětský pokoj na jeho proměny-uklízení.
 • Co můžeme ovlivnit v MŠ.
 • Kdy začíná povinnost a jak ji systémově doporučovat rodičům.
 • Co je to dětská práce a co je to hra.
 • Grafický projev, vývoj kresby a potřeby po sobě zanechávat barevné stopy.
 • Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy.
 • Které vlastnosti dětí jsou v tomto věku ohrožující a co s tím lze dělat.

4.

Budeme mít školáka

 • Co je to nezralost a jak umět vysvětlit problém rodinám.
 • Vývojové výhody a nevýhody dívek a kluků.
 • Co má umět zralý školák.
 • Kdo do školy nepatří.
 • Změny povahy dítěte při nevhodném zařazení.
 • Jak předejít poškození dítěte.

5.

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

 • Kdo a kdy smí trestat a jak?
 • Nepřípustné sankce a neuvážené direkce.
 • Ideální trest a test výchovné způsobilosti pro dospělé.
 • Tělesné a sociálně citové sankce a jejich dopad.
 • Podstatná otázka při volbě školních trestů.
 • Dětská lež a její kořeny, co s masivní lhavostí.

6.

Jak vést neformálně rodičovské schůzky, bez dominance známek

 •  Co má vědět rodič prvňáčka a žáka třetí, páté a sedmé třídy.
 •  Praktická témata po dvou letech.
 • Školák a režim dne.
 • Jak se samostatně připravit na výlet, školu v přírodě a lyžařský výcvik.
 • Užívání volného času a pracovní povinnosti dětí.
 • Příprava na pubertu začíná už na I. stupni ZŠ.

7.

Stress-relaxace,jak prožít spokojený život a nezbláznit se, při zátěžové profesi

 • Zdravý  sebenáhled  a jeho vytváření.
 • Generační zátěže v myšlení a prožívání.
 • Ambivalence člověka v pocitové oblasti „chci a nechci“, „mohu a musím“.
 • Osobní tempo, rozhled, síla jednat, nebo lhát…
 • Z čeho se rodí stress
 • Stress z odpovědnosti a alibismu
 • Rady pro spokojený život profesně i soukromě
 • Praktické ověření „co jsem a jaké JÁ ve mně převládá

8.

Puberta-postrach rodiny

 •  Právo-povinnost-svoboda.
 • Soběstačnost a sebepojetí.
 • Opoziční chování, protesty a vzdor jako důsledek nesoběstačnosti a nesvobodné existence.
 • Láska a strach.
 • Právo na vlastní názor a životní filosofii.
 • Režim studenta a právo studovat i nestudovat.
 • Metoda efektivního studia doma-příprava na školu.

 9.

Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15 let, aneb: Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6-15let

 • Jak vychovat návyky a odpovědnost
 • Radostná nálada v rodině i ve škole
 • Citové, pracovní a sexuální prožívání v komplexu.
 • Jak dokázat u dítěte, aby se rádo učilo.
 • Potřeby dětí a školní osnovy.
 • Pořadí : škola, rodina, zájmy, nebo i jinak.
 • Vývojové období největší sociální úzkosti.
 • Kapesné a jeho odlišnost od kasičky s úsporami.
 • Dětský pokoj a jeho zákonitosti.

10.

Autorita učitele a kázeň ve třídě, osobnost uč. a žáka                             

 • Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné i pozdní zařazení.
 • Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách.
 • Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou.
 • Nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity a důsledky.
 • Co s tím v praxi můžeme dělat.
 • Osobnost učitele a žáka ve srovnání mezi sebou
 • Temperament, charakter velkých a malých
 • Jak žák vnímá učitele
 • Chyby ve výchově i vzdělávání

11.

Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu- drzé dítě

 • Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se.
 • Výchova začíná pozdě.
 • Vládne negativismus –neumíme positivně jednat.
 • Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné.
 • Hodnocení „jen“ známkou.
 • Problém puberty a agresivity.
 • Matky dominují ve výchově, otcové se odklání.
 • Zabíjíme citové devizy.
 • Návrhy „Co s tím“.

12.

Komunikace ve školství , jednání s rodiči a vedením

 • Chyby v jednání učitele, tempo, dynamika, intolerance
 • Nízký sebenáhled
 • Chybějící zpětná vazba
 • Jednání s rodinou, neschopnost „sugestivně“ ovlivnit
 • Mluvit, neznamená něco říkat a něco změnit!
 • Uznávaný učitel
 • Neposlušné děti
 • Proč rodiče nenaslouchají učitelům

13.

Rodiče dnešní doby

 • Nezastupitelnost matek
 • Positiva a negativa matek
 • Nepochopení role ženy a muže
 • Rodičovská dovolená
 • Živitelka-živitel
 • Mimino v rodině
 • Kluk=zátěž táty
 • Logika v řeči žen a mužů
 • Mužské vzory

14.

Partnerství I.

 • Jak hledáme partnera.
 • Láska je slepá.
 • Rozumíme si?
 • O čem je vhodné v páru diskutovat
 • Umíme být partnerem?
 • Jak řešit neshody
 • Žena si vybírá muže a co nabízí?
 • Muž hledá ženu a neví, co ona chce
 • Neumíme říkat „NE“
 • Neznáme sebe a hledáme partnera

15.

Partnerství a jeho úskalí II

 • Komunikace mezi partnery
 • Jak se chová muž
 • Logika v řeči žen a mužů
 • Oba, v boji o moc
 • Schopný partner
 • Schopný partner je diplomat
 • Jak se nehádat
 • Sebehodnocení
 • Jak změnit život, když se nedaří
 • Co jsou to schopnosti dobrého partnera?
 • Cit a sex
 • Generační stress a myšlení

16.

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě- aneb co je to dobrý učitel

 • Co tíží dnešního učitele-
 • Jak vypadá dobrý učitel-
 • Proč rodič vnímá pomoc uč. jako poučování?-
 • Jak může uč. MŠ ovlivnit výchovu?-
 • Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé-
 • Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd-
 • Kdy patří peníze do rukou dětí-
 • O co bojují rodiče žáků?-

17.

Vánoce v české rodině

 • Vánoce a naše představy
 • Vánoční večer u stromečku
 • Dárky nebo falešné pozornosti
 • Dítě a ježíšek
 • Babičky a dědové o vánocích
 • Návštěvy kamarádů a jejich dárky
 • Pocity po vánocích
 • Jak prožít opravdu krásné vánoce

18.

Super babička a děda

 • Super babička a děda
 • Zachraňují rodičům čas
 • Nespěchají, mají čas
 • Co se líbí dětem a nelíbí nám
 • Dětem to vyhovuje, ale…
 • Prospívají, ale někteří i škodí
 • Nevedou dítě k samostatnosti
 • Chtějí štěstí vnoučat, dělají mnohdy opak
 • Opakují pořád dokola, co dítě už ví
 • Z velkých dětí dělají malé..
 • Mluví negativně, obvykle v náznacích
 • Nerespektují zásady rodičů
 • Co rodiče vychovali, to nedodržují…
 • A co rodiče dětí?
 • Jsou úžasní, ale ne všichni

19.

Edukace jako pomoc ve stáří – zkrácená verze 2 hodiny

 • Co je a není edukace
 • Proč edukovat a co u člověka změní?
 • Kdy a koho edukovat
 • Fáze procesu-jak na to
 • Posilování osobních jistot
 • Edukace rodiny
 • Proč se edukace nedaří
 • Kdo to umí a kdo neumí

20.

Komunikace a edukace jako pomoc ve stáří

 • Neumíme komunikovat!
 • Sdělujeme co dělat, ale neumíme naučit „jak to  dělat“.
 • Jak vypadají schopnosti pro sociální práci.
 • Proč někoho klienti uznávají a druhého ne?
 • Co u starých klientů lze posilovat a především jak?
 • Hlavní pracovní chyby v péči o stáří.
 • Jak vypadá problémový klient a co můžeme měnit?
 • Agresivita a neschopnost v péči o lidi.
 • Jak lze  měnit postoje ve stáří?
 • Co je to edukace a proč je úspěšná?
 • Jak edukace probíhá – praktické příklady.
 • Chceme pracovat dobře, ale výsledky chybí – proč?
 • Co znamená „stát nohama na zemi a užívat selský mozek“
 • Nedostatky v komunikaci
 • Psychologie úspěšného managera

21.

Komunikace s dětmi aneb proč s nimi neumíme jednat a mluvit

 • Co je komunikace a proč ji nezvládáme
 • Neumíme s nimi mluvit a proč
 • Neumíme s nimi mluvit, protože nemyslíme.
 • Ženy nezvládají gesta
 • Nechápeme edukaci
 • Ohrožuje puberta komunikaci?
 • Děti neumí psát dopisy
 • Chybí nám empatie
 • Desatero komunikace ve výchově

22.

Důslednost, nebo bezpodmínečná láska?

 • Poslušnost, návyky a soběstačnost
 • Zákony výchovy
 • Co umí, neděláme
 • Co ví, neopakujeme
 • Kdy komunikujeme, kdy mlčíme
 • Neumíme s nimi mluvit
 • Důslednost a láska ve školním věku
 • Úklid svého pokoje
 • Láska bezpodmínečná je láska bez rozumu
 • Co vypadá, ale není láska
 • Co se stane, když dáte lásku bez odpovědnosti
 • Byl jen milovaný- dnes chce úspěch, ale bez námahy!
 • Chceme, aby bylo dítě šťastné?

23.

Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme 

 • Komunikace kojence
 • Batole a hračky
 • Dětský pokoj
 • Strach překrytý nudou
 • Nuda z rodinného prostředí
 • Pasivní kultura, znuděné dítě
 • Přetížení školáka
 • Nuda z příkazů a výčitek
 • Přetěžujeme odměnou i trestem
 • Přetížení z chování dospělých
 • Nuda, aneb co s časem….
 • Svobodné dítě není přetížené

24.

Kopírují nás, nebo se chtějí odlišovat?                       

 • Co kopírují batolata
 • Předškoláci a nápodoba
 • Projevy předškoláků
 • Kopírování nálad a postojů rodičů
 • Školáci se pohlavně identifikují
 • Puberťáci se chtějí odlišovat od starých
 • Pohlavní identifikace nebo odpor?
 • Tolerovat jejich odlišnost?
 • Je z nich už táta a máma
 • Rozhodněte se!

25.

Žít spokojeně v manželství, nebo v partnerství ? 

 • Máme schopnosti být partnerem?
 • Rodina, cit a sex
 • Generační stresy
 • Co znamená život ve dvou?
 • Jak poznáme lásku?
 • Co změní svatba?
 • Výhody manželství
 • Sňatek až po zkušenosti
 • Nevýhody manželství
 • S papírem nebo bez…
 • Štěstí znamená vědět, co chci.

 26.

Proč selhává výchova, aneb proč jsou děti takové, jaké jsou. 

 • Nepořádné dítě a proč
 • Jak a kdy vychovat trvalé automatismy
 • Jak se tvoří a jak se zpevňuje návyk
 • Aktivace myšlení dítěte pro vytvoření samostatnosti
 • Výchova znamená víc dělat a méně mluvit
 • Důslednost a denní řád
 • Zbytečné pokyny=prohlubování  mechanických úkonů dítěte
 • Jak a kdy s nimi mluvit, aby to mělo efekt
 • Co je moje a co je Tvoje, pomáhání kdy a jak

27.

Co má vědět matka – žena-učitelka o výchově kluka 

 • Neumíme mluvit, protože nemyslíme
 • Pochvaly kluk – holka jiné
 • Ženy nezvládají gesta
 • Chlapecká – mužská psychika ve výchově
 • Jak komunikovat s klukem
 • Nekomunikujeme s dětmi, ale s kluky a děvčaty

28.

Bezradný rodič 

 • Rodič chce, ale neví kdy
 • Rodič chce, ale neví jak
 • Snaživý rodič, ale nikam to nevede
 • Co má zvládat rodič, než půjde dítě do školy
 • Láska rodičů, ale bez rozumu
 • Neberte jim touhu
 • Jak se umí vybavit samo na výlet
 • Děsí vás puberta?

Cíl vzdělávacích akcí : 

Vést k praktickému náhledu „jak co dělat“ a „kdy co dělat“ při výchově a vzdělávání dětí,

jak se vyvarovat závažných chyb.

Umět využít svých znalostí aplikovaně, zvládat vedle odborné rutiny pedagogické „umění“.

 Erudice lektorky:

PhDr.Lidmila Pekařová, RČ 43 54 05/029, bydliště: 530 09 Pardubice, Prodloužená 261

Mobil: +420 723 060 855

Třicettři  let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící pracovníky školství a různých firem.

Vysoká návštěvnost seminářů po celé republice.

 Speciální akce pro řízení firem, výcvik vedoucích pracovníků ve školství, ale i ve zdravotnictví, farmacii : Coaching sebepoznání ,Coaching řízení a vedení lidí, Workshop vedení firmy, Workshop přijímání nových členů do týmu atd., pro firmy Androsa, Management,Abbott,  Panasonic Automotive Systems Czech,s.r.o.,CS Cargo a další.

 Vydání odborných letáků: „Tresty a odměny“, „Dětská enuréza“, „Vše o LMD“,vydaná publikace při MŠ jako metodické listy „Co nezanedbat v citové výchově“pro VEDENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY –listopad 2003.

Knihy:

 „Jak žít a nezbláznit se“ červenec 2006, pro velký zájem osmý dotisk.

„S.O.S. únor 2015

Osmnáct  let  praxe primáře oddělení Rehabilitace II v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku, pozice obhájená výběrovým řízením..

Absolventka FF MU v Brně, atestace v roce 1985 v Praze, stáž v Americe a Kanadě v r.1992.